Vaasan yliopisto & ammattikorkeakoulu

Osallistaminen kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan

responsive

"Raportointi on tehostunut aikaisempaan nähden 100 %:sti."

Tomi Mansikkamäki - Vaasan Yliopisto & AMK

Riskienhallintajärjestelmän hankkimisen tavoitteet?

Tavoitteenamme oli hankkia riskienhallintaohjelma joka soveltuisi riskienhallintaprosessin toteuttamiseen kokonaisuudessaan. Halusimme osallistaa kaikki työntekijämme paitsi riskien raportointiin, myös niiden arvottamiseen sekä korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun ja tähän Graniten ohjelma tarjosi mielestäni parhaan mahdollisuuden

Jaoimme riskienhallintatavoitteemme kahteen osaan: riskien kokonaisvaltaiseen kartoitukseen sekä hallintatoimien suorittamiseen. Olemme saavuttaneet tavoitteemme tähän mennessä odotetusti. Ohjelman avulla riskien tilaa on helppo seurata ja tämä auttaa hallintatoimien priorisointia.

Miksi valitsitte Graniten?

Valitsimme Graniten hinta / laatusuhteen perusteella. Referenssikohteet lisäsivät luottamusta ohjelman toimivuutta kohtaan ja myös asiantunteva asiakastuki on vastannut odotuksiamme.

Miten hyvin järjestelmän kustannukset ovat pysyneet sovituissa?

Ylimääräisiä kustannuksia ei ole aiheutunut eli olemme pysyneet kustannusten osalta sovituissa raameissa.

Miten riskienhallintapalvelut edesauttavat strategiamme toteutumista?

Organisaatiomme turvallisuusstrategian yksi peruspilareista on henkilöstömme aktiivinen osallistaminen mukaan turvallisuustyöhön. Graniten riskienhallintajärjestelmän käyttö on yksi tapa tähän ja työntekijämme saavatkin nyt aikaisempaa paremmin äänensä kuuluviin työturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyen asioiden kehittämiseksi. Riskien arvottaminen on sujunut pääsääntöisesti hyvin ja mahdollista riskien ”liioittelua” on voitu tehokkaasti karsia ohjelmassa olevan ohjeistustaulukon avulla.

Miten hyödyt näkyvät euroissa mitattuna?

Suoranaista taloudellista hyötyä emme ole mitanneet, mutta yleensä turvallisuustyöhön satsattu taloudellinen hyöty ilmenee vasta pidemmän ajanjakson kuluessa mahdollisten tapaturmien ja sairaspoistumien vähenemisen muodossa. Raportointi on tehostunut aikaisempaan nähden 100%:sti.

Miten riskienhallintapalvelu helpottaa arjen toimintaa & sujuvoittaa toimintaa käytännössä?

Graniten riskienhallintaohjelman yksi etu on juuri raportoinnin selkeys. Ohjelmasta on helppoa milloin tahansa tulostaa haluamansa yksikköä koskevat riskiraportit yksikön johdon ja esimiesten tarkasteltavaksi. Raportteja voi hyödyntää myös työpaikkatarkastusten ennakkomateriaalina. Erityisen hyvänä pidän ohjelman tarjoamaa mahdollisuutta tuottaa yleiskuva organisaation vallitsevasta riskitilanteesta ylimmän johdon käyttöön.

Miten palvelu hyödyttää siinä, miltä näytämme asiakkaidemme silmissä ja julkisessa keskustelussa?

Korkeakoulumaailmaan kohdistuu nykyisin paljon turvallisuusodotuksia niin oman henkilökunnan, opiskelijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin taholta ja kattavan riskienhallintajärjestelmän käyttäminen kertoo organisaation halusta kehittää työ- ja opiskeluturvallisuuttaan jatkuvasti. Korkeakoulujen turvallisuus voi olla tulevaisuudessa myös yksi merkittävä tekijä opiskelijoiden valitessa opiskelupaikkaansa.