ISO 27001 - Auditointi - Granite

ISO 27001 – Auditointi

Palvelun avulla voit helposti ja käytännönläheisesti tarkistaa miten hyvin ISO 27001 vaatimukset toteutuvat yrityksessäsi. Palveluun kuuluu hallintakeinojen kypsyysarviointi, toimenpiteiden laadinta ja niiden seuranta. Kokeile palvelua ilmaiseksi 14pv ja osta palvelu hintaan 29€/käyttäjä/kk + alv. Laskutetaan kuukausittain.

Aloita ilmainen demo:

Olen lukenut ja hyväksyn Graniten tietosuojakäytännön.

iso27001-auditointi-fi
deploy

Helppo ja vaivaton käyttöönotto pilvipalveluna

reporting

Automaattinen raportointi auditoinnin tuloksista

best-practices

ISO 27001 standardin auditointirakenne

secure

Tietoturvallinen alusta & säännöllinen tuotekehitys

usability

Suoraviivainen ja auditoinnin joustavuutta edistävä käyttökokemus

responsive

Responsiivinen palvelualusta sujuvoittaa arviointia

27audit-screenshot-fi

ISO 27001 auditointi selkeänä palveluna

Auditointipalvelun avulla on helppo tehdä nykytila-arvio ISO 27001 vaatimuksista. Hallintakeinojen nykytila arvioidaan vaatimus kerrallaan ja samalla määritetään haluttu tavoitetaso, tarvittavat kehitystoimenpiteet ja kuvataan todisteet ulkoista auditointia varten. Automaattinen raportointi kerää kokonaisuuden yhteen ja helpottaa seurantaa. Voit aloittaa palvelun käytön ostamalla sen verkkokaupastamme.

Tutustu verkkokauppamme toimintaan Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla.

ISO 27001 STANDARDIN HALLINTAKEINOT SELKEÄSTI ARVIOITAVISSA

Kyberriskit ja niiden hallinta ovat osa jokapäiväistä liiketoimintaa. Kyberriskejä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää esimerkiksi ISO 27001 standardissa kuvatuilla hallintakeinoilla.

ISO 27001 – Auditointipalvelu koostuu ISO/IEC 27001:2013 liitteen A:n hallintatavoitteita ja -keinoja koskevista vaatimuksista. Palvelussa arvioidaan jokainen hallintakeino erikseen: sovelletaanko hallintakeinoa yrityksessä ja millä tasolla nykyinen toteutus on. Palvelun käytön tuloksena syntyy ISO 27001 hallintakeinojen soveltamissuunnitelma ja kattava raportointi.

Palvelu on käytännönläheinen tapa arvioida standardin hallintakeinot, kuvata miten niitä toteutetaan yrityksessä ja määritellä tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteille voi määritellä vastuuhenkilöt ja määräpäivät. Tärkeä osa kokonaisuutta on hallintakeinojen nykyisen toteutustavan kuvaaminen, mikäli tavoitteena on suorittaa myöhemmin ulkoinen auditointi.

Auditoinnin seuranta onnistuu graafisen raportoinnin avulla. Raportoinnista näkee helposti, kuinka paljon hallintakeinoista on arvioitu, onko tavoitetaso saavutettu ja kuinka paljon toimenpiteitä on suorittamatta. Auditoinnista on myös helppo jakaa pdf- ja csv-raportit yrityksen sisällä muille vastuuhenkilöille.

Ulkoisille auditoijille voidaan näyttää selkeästi, kuinka hallintakeinot on yrityksessä toteutettu ja millaisia kehitystehtäviä on suunniteltu toteutettavaksi. Auditoinnin havainnot ja poikkeamat on helppo dokumentoida, jolloin niiden seuranta on samassa palvelussa nykytilan kuvauksen yhteydessä.

Voit aloittaa ISO 27001 auditoinnin heti. Ei excel-tuskaa tai manuaalista raportointia.

responsive

built on granite

cyber security and privacy made easy!