Käyttöehdot - Granite

Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Granite Partners Oy:n (”Toimittaja”) kehittämää Granite -ratkaisua (”Ohjelmisto”) niissä tilanteissa kun Asiakas tilaa Ohjelmiston Toimittajan www-sivuilta. Ohjelmisto tarjotaan asiakkaalle SaaS-palveluna (Software as a Service), jossa Toimittaja huolehtii Ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksistä. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja Ohjelmiston tilausta tehdessään ja Ohjelmistoa käyttäessään.

Käyttöoikeus

Toimittaja myöntää Ohjelmistoon määräaikaisen käyttöoikeuden Asiakkaalle Asiakkaan tekemän tilauksen perusteella. Asiakas sitoutuu maksamaan Ohjelmiston käyttöoikeudesta tilausvahvistuksessa kuvatun hinnan. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan käyttöoikeutta edelleen. Käyttöoikeus alkaa kun Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle Ohjelmiston olevan käyttövalmiina ja toimittaa pääkäyttäjätunnukset.

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi, niin kauan kunnes Asiakas irtisanoo palvelun tai mikäli Toimittaja ei saa veloitettua Asiakkaan ilmoittamaa luottokorttia. Asiakas voi ostaa lisää käyttöoikeuksia kesken käyttöoikeusjakson. Asiakas voi irtisanoa palvelun tai yksittäiset käyttäjätunnukset päättymään meneillään olevan käyttöoikeusjakson loppuun. Asiakkaan jo maksamia käyttöoikeusmaksuja ei koskaan palauteta.

Ylläpito, tukipalvelut ja vastuut

Toimittaja vastaa Ohjelmiston ylläpidosta, päivityksistä ja Asiakkaalle tarjottavasta sähköpostitukipalvelusta. Toimittaja ei vastaa mahdollisista Ohjelmiston käytön tai siinä esiintyvien virheiden, toimintahäiriöiden tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet liittyen Ohjelmistoon, Ohjelmiston sisältöön, asiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle ja/tai sen lisenssinantajille.

Asiakkaan luoman sisällön immateriaalioikeudet eivät siirry Toimittajalle eikä Toimittajalla ole oikeuttaa luovuttaa tai käyttää tällaista materiaalia muussa tarkoituksessa kuin sovitun palvelun tuottamisessa Asiakkaalle.

Sovellettava lainsäädäntö

Ohjelmistoon sovelletaan Suomen lakia ja kaikki erimielisyydet Ohjelmiston käyttöön liittyen ratkaistaan aina Suomessa Toimittajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Muut ehdot

Seuraavat lisäehdot ovat erottamaton osa näitä käyttöehtoja. Mikäli käyttöehdot ja lisäehdot ovat ristiriidassa, pätevät käyttöehdot ennen lisäehtoja.

IT2018 YSE – Yleiset sopimusehdot

IT2018 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)

IT2018 EHK -Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä