Työturvallisuus

Ota jokainen työntekijä mukaan työturvallisuuden kehittämiseen

Granite tuo työturvallisuuden parhaat työkalut suoraan työntekijä- ja esimiestasolle. Työn riskienarvioinnin tekeminen on helppoa ja saat ohjattua priorisoidut riski- ja tehtävälistat suoraan vastuuhenkilöille. Työaikaa säästyy kun turvallisuuskierrokset ja turvallisuushavainnot voi tehdä mobiililaitteilla suoraan varsinaisella työpaikalla. Automaattinen raportointi kerää tiedot yhteen ja luo selkeän kokonaisnäkymän organisaatiosi työturvallisuuteen.

Tutustu työturvallisuuden moduuleihimme

Työn riskienarviointi

work_finnish

Alkaen 35€ / kk

Graniten työn riskienarvioinnin työkalun avulla kartoitat ja arvioit työn vaaratekijät sekä koostat kattavat raportit tunnistetuista riskeistä. Kartoitus sisältää mm. yleisimmät tapaturmien vaaratekijät. Automaattinen raportointi koostaa organisaatiotasolle suurimmat ja yleisimmät riskit ja voit seurata korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Tehtyjä riskienarviointeja on helppo päivittää ilman tarvetta aloittaa kaikkea aina alusta – tämä säästää työaikaa ja tuo jatkuvuutta.

Turvallisuushavainnot

incident_finnish2

Alkaen 35€ / kk

Granite mahdollistaa turvallisuushavaintojen käsittelyprosessin automatisoinnin. Työntekijä tekee turvallisuushavainnon omalla mobiililaitteellaan, jonka jälkeen esimies saa sähköpostiinsa tiedon uudesta havainnosta. Esimies tutkii havainnon ja määrittää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet ja arvioi jäännösriskin. Työpaikka-, osasto- ja organisaatiotasoilla nähdään yhteenvetoja käsittelyajoista, havaintojen kriittisyydestä ja korjaavien toimenpiteiden toteutumisesta.

Oma työturvallisuuden hallintajärjestelmä? Rakennetaan se Graniteen.

Autamme sinua räätälöimään juuri omaa työturvallisuuden hallintajärjestelmääsi vastaavat riskienarviointi, turvakierros ja turvahavainto -moduulit Graniteen. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.