TIETOA

Granite pähkinänkuoressa

Granite – Riskienhallinnan ohjelmistoyritys

 

Teppo Kattilakoski ja Anssi Väisänen saivat Tampereen teknillisellä yliopistolla idean ohjelmistoyrityksestä, joka tekisi tietoturvallisuudesta ymmärrettävää organisaatioiden koko henkilöstölle. Pilottiasiakkaat löytyivät nopeasti ja Granite Partners Oy perustettiin kesällä 2005. Riskienhallinnan asiantuntija Janne Viljamaa tuli mukaan kaksi vuotta myöhemmin, ja siitä lähtien Granite on suunnitelmallisesti laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan eri osa-alueet. Pyrimme kasvamaan ja kehittymään voimakkaasti pitkällä aikajänteellä.

Faktat:

  • Perustettu 2005
  • Pääkonttori Tampereella, sivukonttori Vantaalla
  • Toimivan johdon omistama
  • Kaikki tuotekehitys tehdään itse

Yhteistyössä

Code from FinlandFinnish Information Security ClusterOhjelmistoyrittäjät ry.
moduulit_finnish

Granite on selainpohjainen työkalu, joka vie riskienhallinnan käytännön teoiksi

 

Graniten työkalu mahdollistaa riskienhallinnan, tietoturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämisen. Riskien tunnistaminen, hallintatoimenpiteiden priorisointi sekä vaatimustenmukaisuuden ja henkilöstön tietoisuuden ylläpitäminen ovat Graniten päätoiminnallisuuksia.

Kehitämme jatkuvasti uusia moduuleja Graniteen, jotta organisaatiot voivat hyödyntää sitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Graniten käytön laajentaminen on tehty helpoksi ja asiakas voi hallita useita moduuleja samassa pilvipalvelussa tai omassa on-premise asennuksessa. Toteutamme vuosittain myös kymmeniä täysin asiakaskohtaisesti räätälöityjä moduuleja. Omien moduuliemme lisäksi kumppanimme tarjoavat omia moduulejaan ja Graniten käyttöä tukevia konsultointipalveluita.

Lukuisat organisaatiot luottavat Graniteen. Asiakkainamme on yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Vahvimpia asiakassektoreitamme ovat valtionhallinto ja julkishallinto, finanssiala, valmistava- ja prosessiteollisuus, korkea teknologia, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä energia-ala. Palveluillamme on jo yli 100.000 käyttäjää. Voit seurata Graniten tarinaa Asiaa riskienhallinnasta -blogimme kautta.

Tervetuloa osaksi asiakasyhteisöämme!

Me otamme turvallisuuden vakavasti

 

Tietoturvallisuus huomioidaan yrityksen johtamisessa, tuotekehityksessä sekä henkilöstön toiminnassa. Lisäksi Granite -työkalua auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Konesalipalvelun tarjoajina käytämme vain luotettavimpia toimijoita.

Tutustu tietoturvallisuuspolitiikkaamme, palvelutuotannon tietoturvallisuuskuvaukseemme sekä rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme.

Granite on läpäissyt Ohjelmistoyrittäjät Ry:n hallinnoiman ja Second Nature Security Oy:n toteuttaman Tietoturvatarkastuksen.

Haluatko liittyä tiimiimme?

 

Olemme mukavassa kasvuvauhdissa ja etsimme uusia tekijöitä säännöllisesti. Mikäli olet kiinnostunut meistä, niin lähetä avoin hakemus osoitteeseen info@granite.fi.

Vastaamme muutaman päivän kuluessa.

Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Granite Partners Oy:n (”Toimittaja”) kehittämää Granite työkalua (”Ohjelmisto”) niissä tilanteissa kun Asiakas tilaa Ohjelmiston Toimittajan www-sivuilta. Ohjelmisto tarjotaan asiakkaalle SaaS-palveluna (Software as a Service), jossa Toimittaja huolehtii Ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksistä. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja Ohjelmiston tilausta tehdessään ja Ohjelmistoa käyttäessään.

Käyttöoikeus

Toimittaja myöntää Ohjelmistoon määräaikaisen käyttöoikeuden Asiakkaalle Asiakkaan tekemän tilauksen perusteella. Asiakas sitoutuu maksamaan Ohjelmiston käyttöoikeudesta tilausvahvistuksessa kuvatun hinnan. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan käyttöoikeutta edelleen. Käyttöoikeus alkaa kun Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle Ohjelmiston olevan käyttövalmiina ja toimittaa pääkäyttäjätunnukset.

Asiakas valitsee tilausta tehdessään haluamansa käyttöoikeusjakson. Käyttöoikeuden voi valita määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Asiakas voi ostaa lisää käyttöoikeuksia kesken käyttöoikeusjakson. Asiakas voi irtisanoa palvelun tai yksittäiset käyttäjätunnukset päättymään meneillään olevan käyttöoikeusjakson loppuun. Asiakkaan jo maksamia käyttöoikeusmaksuja ei koskaan palauteta.

Ylläpito, tukipalvelut ja vastuut

Toimittaja vastaa Ohjelmiston ylläpidosta, päivityksistä ja Asiakkaalle tarjottavasta sähköpostitukipalvelusta. Toimittaja ei vastaa mahdollisista Ohjelmiston käytön tai siinä esiintyvien virheiden, toimintahäiriöiden tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet liittyen Ohjelmistoon, Ohjelmiston sisältöön, asiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle ja/tai sen lisenssinantajille.

Asiakkaan luoman sisällön immateriaalioikeudet eivät siirry Toimittajalle eikä Toimittajalla ole oikeuttaa luovuttaa tai käyttää tällaista materiaalia muussa tarkoituksessa kuin sovitun palvelun tuottamisessa Asiakkaalle.

Sovellettava lainsäädäntö

Ohjelmistoon sovelletaan Suomen lakia ja kaikki erimielisyydet Ohjelmiston käyttöön liittyen ratkaistaan aina Suomessa Toimittajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.