TIETOA

Granite pähkinänkuoressa

Granite – Riskienhallinnan ohjelmistoyritys

 

Teppo Kattilakoski ja Anssi Väisänen saivat Tampereen teknillisellä yliopistolla idean ohjelmistoyrityksestä, joka tekisi tietoturvallisuudesta ymmärrettävää organisaatioiden koko henkilöstölle. Pilottiasiakkaat löytyivät nopeasti ja Granite Partners Oy perustettiin kesällä 2005. Riskienhallinnan asiantuntija Janne Viljamaa tuli mukaan kaksi vuotta myöhemmin, ja siitä lähtien Granite on suunnitelmallisesti laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan eri osa-alueet. Pyrimme kasvamaan ja kehittymään voimakkaasti pitkällä aikajänteellä.

Faktat:

  • Perustettu 2005
  • Pääkonttori Tampereella, sivukonttori Vantaalla
  • Toimivan johdon omistama
  • Kaikki tuotekehitys tehdään itse

Yhteistyössä

Code from FinlandFinnish Information Security ClusterSoftware From FinlandSoftware From Finland
moduulit_finnish

Granite on selainpohjainen ratkaisu, joka vie riskienhallinnan käytännön teoiksi

 

Graniten mahdollistaa riskienhallinnan, tietoturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämisen. Riskien tunnistaminen, hallintatoimenpiteiden priorisointi sekä vaatimustenmukaisuuden ja henkilöstön tietoisuuden ylläpitäminen ovat Graniten päätoiminnallisuuksia.

Kehitämme Graniteen jatkuvasti uusia palveluja, jotta organisaatiot voivat hyödyntää ratkaisua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Graniten käytön laajentaminen on tehty helpoksi ja asiakas voi hallita useita palveluja samassa pilvipalvelussa tai omassa on-premise asennuksessa. Toteutamme vuosittain myös kymmeniä täysin asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja. Palvelujemme lisäksi kumppanimme tarjoavat omia ratkaisujaan ja Graniten käyttöä tukevia konsultointipalveluita.

Lukuisat organisaatiot luottavat Graniteen. Asiakkainamme on yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Vahvimpia asiakassektoreitamme ovat valtionhallinto ja julkishallinto, finanssiala, valmistava- ja prosessiteollisuus, korkea teknologia, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä energia-ala. Palveluillamme on jo yli 100.000 käyttäjää. Voit seurata Graniten tarinaa Asiaa riskienhallinnasta -blogimme kautta.

Tervetuloa osaksi asiakasyhteisöämme!

Otamme turvallisuuden vakavasti

 

Tietoturvallisuus huomioidaan yrityksen johtamisessa, tuotekehityksessä sekä henkilöstön toiminnassa. Lisäksi Granite -palvelua auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Konesalipalvelun tarjoajina käytämme vain luotettavimpia toimijoita.

Tietoturvallisuuspolitiikka

Yksi liiketoimintamme perusedellytyksistä on sujuva ja toimiva tiedonhallinta. Tietojen tulee olla niitä tarvitsevien käytettävissä, tietojen oikeellisuuteen on voitava luottaa ja tiettyihin tietoihin, kuten yrityssalaisuuksiin pääsyä on voitava rajoittaa.

Palvelutuotannon tietoturvallisuuskuvaus

Tietoturvallisuus on tuotekehityksemme lähtökohta. Noudatamme tietoturvallisen ohjelmoinnin periaatteita kaikissa tuotekehityksen vaiheissa.

Jatkuvuussuunnitelma

Graniten jatkuvuussuunitelma kuvaa liiketoiminnan jatkuvuuden ylläpidon liikentoimintahäiriön sattuessa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietoturvasertifikaatti

Granite on läpäissyt Ohjelmistoyrittäjät Ry:n hallinnoiman ja Second Nature Security Oy:n toteuttaman Tietoturvatarkastuksen.

Haluatko liittyä tiimiimme?

Olemme mukavassa kasvuvauhdissa ja etsimme uusia tekijöitä säännöllisesti.

Katso avoimet työpaikkamme täältä, jossa voit myös jättää avoimen hakemuksen: https://www.recright.com/careers/fi/granite-grc.

Vastaamme hakemukseesi muutaman arkipäivän kuluessa.

Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Granite Partners Oy:n (”Toimittaja”) kehittämää Granite -ratkaisua (”Ohjelmisto”) niissä tilanteissa kun Asiakas tilaa Ohjelmiston Toimittajan www-sivuilta. Ohjelmisto tarjotaan asiakkaalle SaaS-palveluna (Software as a Service), jossa Toimittaja huolehtii Ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksistä. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja Ohjelmiston tilausta tehdessään ja Ohjelmistoa käyttäessään.

Käyttöoikeus

Toimittaja myöntää Ohjelmistoon määräaikaisen käyttöoikeuden Asiakkaalle Asiakkaan tekemän tilauksen perusteella. Asiakas sitoutuu maksamaan Ohjelmiston käyttöoikeudesta tilausvahvistuksessa kuvatun hinnan. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan käyttöoikeutta edelleen. Käyttöoikeus alkaa kun Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle Ohjelmiston olevan käyttövalmiina ja toimittaa pääkäyttäjätunnukset.

Asiakas valitsee tilausta tehdessään haluamansa käyttöoikeusjakson. Käyttöoikeuden voi valita määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Asiakas voi ostaa lisää käyttöoikeuksia kesken käyttöoikeusjakson. Asiakas voi irtisanoa palvelun tai yksittäiset käyttäjätunnukset päättymään meneillään olevan käyttöoikeusjakson loppuun. Asiakkaan jo maksamia käyttöoikeusmaksuja ei koskaan palauteta.

Ylläpito, tukipalvelut ja vastuut

Toimittaja vastaa Ohjelmiston ylläpidosta, päivityksistä ja Asiakkaalle tarjottavasta sähköpostitukipalvelusta. Toimittaja ei vastaa mahdollisista Ohjelmiston käytön tai siinä esiintyvien virheiden, toimintahäiriöiden tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet liittyen Ohjelmistoon, Ohjelmiston sisältöön, asiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä niihin tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle ja/tai sen lisenssinantajille.

Asiakkaan luoman sisällön immateriaalioikeudet eivät siirry Toimittajalle eikä Toimittajalla ole oikeuttaa luovuttaa tai käyttää tällaista materiaalia muussa tarkoituksessa kuin sovitun palvelun tuottamisessa Asiakkaalle.

Sovellettava lainsäädäntö

Ohjelmistoon sovelletaan Suomen lakia ja kaikki erimielisyydet Ohjelmiston käyttöön liittyen ratkaistaan aina Suomessa Toimittajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.