Otamme turvallisuuden vakavasti

Tietoturvallisuus huomioidaan yrityksen johtamisessa, tuotekehityksessä sekä henkilöstön toiminnassa. Lisäksi Granite -palvelua auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. Konesalipalvelun tarjoajina käytämme vain luotettavimpia toimijoita.

Tietoturvallisuuspolitiikka

Yksi liiketoimintamme perusedellytyksistä on sujuva ja toimiva tiedonhallinta. Tietojen tulee olla niitä tarvitsevien käytettävissä, tietojen oikeellisuuteen on voitava luottaa ja tiettyihin tietoihin, kuten yrityssalaisuuksiin pääsyä on voitava rajoittaa.

Palvelutuotannon tietoturvallisuuskuvaus

Tietoturvallisuus on tuotekehityksemme lähtökohta. Noudatamme tietoturvallisen ohjelmoinnin periaatteita kaikissa tuotekehityksen vaiheissa.

Jatkuvuussuunnitelma

Graniten jatkuvuussuunitelma kuvaa liiketoiminnan jatkuvuuden ylläpidon liikentoimintahäiriön sattuessa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietoturvasertifikaatti

Granite on läpäissyt Ohjelmistoyrittäjät Ry:n hallinnoiman ja Second Nature Security Oy:n toteuttaman Tietoturvatarkastuksen.