Tuotekehityksen terveiset - Versio 7.1 valmistunut - Granite

Tuotekehityksen terveiset – Versio 7.1 valmistunut

Tuotekehityksen terveiset – Versio 7.1 valmistunut

Tuotekehityksen alkuvuodessa kasvu asiakasmäärissä ja asiakaskonfiguroinneissa on näkynyt positiivisena kiireenä. Nyt julkaistavassa versiossa 7.1 olemme keskittyneet riskienhallinnan käytännön työn helpottamiseen monipuolistamalla raportointia, tehostamalla tarkastelukohteiden hallintaa sekä parantamalla turvallisuushavaintojen ja tapaturmailmoitusten käytettävyyttä ja työnkulkua. Avaan tässä tekstissä näitä muutoksia tarkemmin.

Oheisessa videossa on havainnollistettu tässä tekstissä esitettyjä uusia ominaisuuksia. Jos haluat tutustua version muutoksiin tarkemmin, lue täydellinen lista muutoksista ja julkaisuaikataulu versiotiedotteesta.

Raportoinnin kehittäminen on nähty tärkeäksi, koska Graniteen syötetystä riskitiedosta voidaan monipuolisemman raportoinnin avulla saada riskienhallinnan päätöksentekoa varten nopeammin ja ymmärrettävämmin tietoa erilaisten visuaalisointien avulla. Uusilla raportointiominaisuuksilla pystytään nyt kaikista riskilomakkeen pudotusvalikoista ja monivalintakentistä luomaan piirakkakaavioita ja radar-kaavioita raportointiin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien tai riskin ominaisuuksien määrien suhteiden helpon tarkastelun. Esimerkiksi tapaturmailmoituksissa voidaan seurata jakaumaa siitä, mihin ruumiinosaan tapaturma on aiheuttanut vammoja. Jos haluat käyttöösi uusia kuvaajia olemassaolevaan riskimoduuliisi, ole yhteydessä asiakastukeemme niin konfiguroidaan kuvaajat tarpeidenne mukaisesti.

Mittavat tarkastelukohdepuut asettavat haasteita käytännön riskienhallintaa tekeville. Pyrimme helpottamaan tätä työtä parantamalla jatkuvasti tarkastelukohteiden hallinnan käytettävyyttä. Isoimpina muutoksina tässä versiossa tarkastelukohteiden hallintaan on tullut mahdollisuus siirtää tarkastelukohteita drag n’ drop tyylisesti ja nimetä uudestaan jo tehtyjä tarkastelukohteita suoraan samasta näkymästä. Tämä helpottaa tarkastelukohderakenteiden nopeaa muokkausta.

Turvallisuushavaintojen ja tapaturmailmoitusten kirjaamista ja raportointia on myös kehitetty laajasti. Uudessa versiossa on lisätty rajapintayhteys OP:n sähköiseen järjestelmään. Nyt on siis mahdollistaa lähettää If:n ja LähiTapiolan lisäksi tapaturmalomakkeet suoraan nyt myös OP:n järjestelmään. Tämä nopeuttaa tapaturmien kirjaamista, kun tapaturmaa ei tarvitse kirjata kahteen kertaan erikseen riskienhallintaa ja vakuutusyhtiötä varten. Vakuutusyhtiön vaatimat tiedot voidaan lähettää automaattisesti Granitesta vakuutusyhtiön korvauksien käsittelyjärjestelmään, ja tapaturmaan liittyvää riskienhallintaa jatkaa Granitessa.

Riski- ja tapaturmailmoituslomakkeiden ominaisuuksiin on myös tehty uusia ominaisuuksia. Lomakkeen kenttien ohjeteksteihin voi nyt lisätä myös kuvia selitteeksi. Tapaturman sattumispäivämäärästä pystytään nyt muodostamaan automaattisesti viikonpäivätieto lomakkeelle. Tästä tiedosta voidaan tehdä myös erillinen kuvaaja, jolloin tapaturmien sattumien jakauma eri viikonpäiville voidaan automaattisesti visualisoida. Lomakkeen ulkoasua on myös muokattu tiiviimpään muotoon jakamalla se kahteen palstaan. Tämä selkeyttää ja nopeuttaa pitkien lomakkeiden täyttämistä.

Olemme työstäneet myös viime kirjoituksessani mainittua käyttöliittymäuudistusta uusien ominaisuuksien ohella. Alunperin käyttöliittymäuudistus oli tarkoitus julkaista jo tässä versiossa, mutta merkittävä kasvu asiakasmäärissä ja täten asiakaskonfigurointeihin liittyvässä tuotekehityksessä on pitänyt myös kehitystiimin työn touhussa. Halusimmekin vielä jatkokehittää ja testailla uutta käyttöliittymää tarkemmin ennen julkaisua, joka näillä näkymin tapahtuu siis seuraavassa versiossa, elokuussa 2017. Mikäli sinulla on tarkempia kysymyksiä tai kommenttia uudesta versiosta, niin voit olla yhteydessä asiakastukeemme tuki@granite.fi

Kirjoittanut:

Anssi Väisänen
Teknologiajohtaja