Työn vaarojen ja riskien arvointi - Granite

Työn vaarojen ja riskien kartoitus

Työn vaarojen ja riskien arviointipalvelu mahdollistaa työturvallisuuden nykytilan arvioinnin nopeasti. Palvelun toiminnallisuudet pohjautuvat STM Työsuojeluosaston ja Työturvallisuuskeskuksen ”Riskien arviointi työpaikalla” työkirjaan. Palvelu mahdollistaa resurssien kohdistamisen tärkeimmille vaaroille ja riskeille. Kokeile palvelua ilmaiseksi 14pv ja osta palvelu hintaan 29€/käyttäjä/kk. Laskutetaan kuukausittain.

Aloita ilmainen demo:

Olen lukenut ja hyväksyn Graniten tietosuojakäytännön.

Slider
deploy

Helppo, nopea ja vaivaton käyttöönotto pilvipalveluna

reporting

Automaatisesti päivittyvä ja kattava riskirekisteri tekee vastuut selviksi

governance

Riskitoimenpiteiden vaivaton seuranta tehostaa toimintaa

secure

Tietoturvallinen alusta & säännöllinen tuotekehitys

usability

Sujuva ja suoraviivainen käyttökokemus tekee arvoinnista vaivatonta

responsive

Responsiivinen palvelualusta mahdollistaa sujuvan raportoimisen paikasta riippumatta

work-gallery

Työn riskien arviointi selkeänä palveluna

Työn vaarojen ja riskien arviointipalvelun avulla kartoitat systemaattisesti työn vaaratekijät. Kun vaaratekijät ovat tiedossa on niihin liittyvät riskit mahdollista arvioida ja samalla määrittää korjaavat toimenpiteet. Toimenpiteet ohjataan suoraan oikeille vastuuhenkilöille ja kokonaisuutta seurataan visuaalisen raportoinnin avulla. Voit aloittaa palvelun käytön ostamalla sen verkkokaupastamme.

Tutustu verkkokauppamme toimintaan Usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulla.

Työturvallisuuden kehittäminen lähtee riskien tunnistamisesta

Valmis työn vaarojen ja riskien arviointipalvelumme pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston ja Työturvallisuuskeskuksen laatimaan ”Riskien arviointi työpaikalla” -työkirjaan.

Palvelun osa-alueet ovat hallintajärjestelmät ja toimintatavat, fysikaaliset vaaratekijät, tapaturman vaarat, fyysinen kuormittuminen, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, ja psykososiaaliset kuormitustekijät. Valmiit vaaratekijälistat ja selkokieliset ohjeet auttavat riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja korjaavien toimenpiteiden määrittämisessä.

Automaattinen ja visuaalinen raportointi näyttää mille osa-alueille riskit painottuvat. Riskeistä muodostetaan myös riskikartta, riskitrendi ja muita graafisia yhteenvetoja. Nämä auttavat riskitilanteen seurannassa ja isompien riskikeskittymien havaitsemisessa. Tarkat haut auttavat löytämään juurisyyt, tietyllä aikavälillä tehdyt päivitykset ja suunnittelemaan koko yrityksen tasoisia toimenpiteitä.

Lisäksi yrityksen kaikki riskit ja toimenpiteet ovat yhdessä listauksessa, joka helpottaa niiden käsittelyä. Valmiita pdf- ja excel-raportteja on helppo jakaa kahvipöytäraporttina koko henkilöstölle.

Hyödyntämällä työn vaarojen ja riskien arviointipalvelua työturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen tehostuvat merkittävästi. Palvelun avulla pääset seuraamaan ajantasaisesti vaaratekijöiden ja riskien tilaa yrityksesi kaikilla tasoilla. Pystyt helposti priorisoimaan riskien minimointiin kohdistetut toimenpiteet ja seuraamaan niiden toteutumista. Palvelu auttaa työturvallisuuden kehittymisen seurannassa pidemmällä aikavälillä ja voit siten ennaltaehkäistä tapaturmia ja vaaratilanteita menetyksellisesti.

Palvelun avulla pienennät työturvallisuuden parantamiseen vaadittavia resursseja ja pääset eroon manuaalisesta excel-raportoinnista. Esimiehet ja muut käyttäjät tulevat olemaan kiitollisia työajan säästöstä.

Poikkeamailmoitusten määrä on kasvanut Graniten käyttöönoton jälkeen yli 300% ja käsittelyajat ovat kutistuneet huomattavasti. Emme halua edes ajatella aikaa ennen Granitea.

Tor Edgren
Algol Oy

Graniten aidosti asiakaslähtöinen toimintatapa on varmistanut työturvallisuuden vaikuttavuuden myös strategisissa tavoitteissamme ja niiden saavuttamisessa.

Jukka Sadeharju
Bemis Valkeakoski Oy
responsive

built on granite

occupational safety and health made easy!